Project Train4Inclusive

O projektu

Projekt Train4Inclusive:

  • Izdelana bo analiza športa za osebe s posebnimi potrebami v vseh državah partnerjev projekta, ki bo omogočila določanje okvirja za znanstvene raziskave inkluzivnega sodelovanja oseb s posebnimi potrebami v športu.
  • Pripravljen praktični priročnik #Train4inclusive za športne trenerje, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami s ciljem krepitve njihovih naporov za njihovo enakopravno vključevanje s pomočjo športa.
  • Vključevanje športskih trenerjev in otrok iz partnerskih držav v lokalne izobraževalne dogodke kot inovativno orodje za izobraževanje s pomočjo športnih dejavnosti. Na osnovi vseh podatkov, kateri so bili zbrani v predhodnih fazah projekta in priročnika bo projektni tim razvil specifičen izobraževalni program za trenerje športnikov s posebnimi potrebami v organiziranih on nadziranih športnih dejavnostih.
  • Organizirani bodo multišportni dogodki v vseh državah učastnikov projekta v cilju promocije vključevanja ranljivih oseb v družbo in projekt.
  • Izvedene bodo kakovostne športne delavnice – rekreativne družinske športne prireditve (ne samo na ravni vsakodnevnih nalog) v več državah istočasno (da bi bile del velikega obsega) v času Evropskega tjedna športa 2021 in 2022.
  • Razvita bo e-platforma katera bo vsebovala vse izobraževalne materiale, ki bodo nastali v različnih fazah projekta, in se bodo uporabili kot knjižnica izkušenj, ki bo zbrala najboljše prakse spremljanja napredovanja udeležencev s posebnimi potrebami v organiziranih in nadziranih športnih dejavnostih.
  • Sodelovanje med prostovoljci in delavci različnih inštitucij katere delujejo na področju športa, kar bo omogočila ustanovitev mreže odprte do 3600 v PARA - ŠPORTU, kar pomeni od javnih služb do končnega uporabnika (športnikov v športnrm klubu).
  • Metodologija, ki bo razvita v okvirju tega projekta, bo uporabljena v 5 različnih državah in s tem bo zagotovila širok doseg in vpliv na sosedno regijo, ker bodo vključene ciljne skupine iz več evropskih držav (Hrvaška, Italija, Slovenija, Bolgarija in Španija)

Projekt #Train4Inclusive je sofinanciran iz programa Erasmus+, Evropske unije ter se bo izvajal v obdobju 01.01.2021 – 31.12.2022.