ŠPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM GRADA RIJEKE

Koordinator.

Nepridobitna, nevladina organizacija s sedežem na Reki.

Cilj in namen ustanovitve zveze:

  • Razvoj i širjenje športa među osobami s posebnimi potrebami.
  • Razvoj šporno-rekreacijskih dejavnosti oseb s posebnimi potrebami.
  • Spodbujanje vrhunskega športnega ustvarjanja in ustvarjanje pogojev za doseganje vrhubskih športnih dosežekov.
  • Promocija vzgojnih funkcij športa, poštene igre, razumevanja, tolerance in odgovornosti z ukvarjanjem s športom.

Osnovne dejavnosti zveze:

  • Usklajevanje dejavnosti svojih članic.
  • Organizacija in izvajanje tekmovanj oseb s posebnimi potrebami.
  • Urejevanje vprašanj, ki se nanašajo na registracijo športnikov oseb s posebnimi potrebami, status šprtnikov in drugih šprtnih delavcev ter odgovornost športnikov in športnih delavcev.
  • Spremljanje in obravnava aktualnih finančniih problemov v športu za osobe s posebnimi potrebami na Reki, in Primorsko-goranskoj županiji.
  • Promocija strokovnega dela v športu in skrb zq kategorizirane sportnike s posebnimik potrebami.

Univerzitetni športni center Palermo – CUS Palermo

The Univerzitetni športni center Palermo – CUS Palermo je dolga smotrna zgodba polna športnih dejavnosti, rekordov, uspehov dogodkov, ki so se dogajali leta. Cus Palermo je športna zveza z 29 zaposlenimi, 12 v administraciji in 17b strokovnih sodelavcev. Poleg tega ima 4 sodelavce na projektih in več kot 50 športnih tehnikov. Ima trdno in zanesljivo organizacijsko strukturo, ki je rasla z leti. CUS je nastal po drugi svetovni vojni kot pobuda skupine študentov z Univerze. Ustanovljen je leta 1947 in od samega začetka je igral vodilno vlogo v širejenju in praksi na Univerzi in v mestu Palermo. Mnoge dejavnosti so se dogajale v športnem centru: atletika (start-up center), odbojka- šola odbojke, košarka - mini-šola, waterpolo, plavanje - šola plavanja, šola veslanja, rokomet, nogomet 11, jadranje in tenis.

Bolgarska zveza za razvoj športa

Bolgarska zveza za razvoj športa je bila ustanovljena leta 2010 kot NVO za razvoj športa in izboljšanje športne kulture. KEr pri športu grez za ambicijo, emocijo in navdih od ljudi za ljudi sektor mora temeljiti na osebnem prepričanju odločevalcev za integriteto, predanost in poštenost, kot tudi za načela “fair play”, skupinsko delo, disciplino, enake začetne pogoje brez diskriminacije. equal star Šport predstavlja odlično pot da se preventivno rešijo mnogi problemi znotraj družbe kot so socialna izključenost, nasilje, kriminal in zasvojenost.

IPAK inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij

Zavod IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij deluje že od leta 2000, in sicer na področjih razvoja in uporabe informacijskih tehnologij, promocije znanosti, izumiteljstva in inovatorstva, izobraževanja in razvoja novih izobraževalnih metod, spodbujanja ustvarjalnosti, ustvarjalnih skupnosti in prostovoljstva, regionalnega razvoja, promocije družbenih inovacij, humanistike ter oblikovanja storitev za osebe s posebnimi potrebami. IPAK Inštitut je sodeloval v mnogih projektih, ki so podpirali osebe s posebnimi potrebami in koristili šport za njihovo integracijo v lokalno skupnost. V sklopu teh projektov so razviti mnogi izumi ki podpirajo osebe s posebnimi potrebami. Ti izumi so zaščiteni pri Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije. IPAK je nosilec 8 patentov in 4 blagovnih znamk pri Uradu za intelktualno lastnino Republike Slovenije. Inštitut močno podpira šport v lokalni skupnosti, še posebej plavanje in košarko na vodi, ker so te dejavnosti zelo korietne za osebe s posebnimi potrebami. Vizija IPAK inštituta je, da s svojim delovanjem pripomore k družbenemu in gospodarskemu razvoju na lokalni, regionalni in globalni ravni, in sicer z modro uporabo tehnologij, z razvojem ustvarjalnosti in s socialnimi inovacijami.

Univerza Murcia

Univerza Murcia (UMU) je mednarodna organizacija stara več kot sto let, čeprav njeni začetki se lahko spremljajo vse do 12. stoletja UMU ireferentna visokošolska ustanova za jugovzhodno Španijo Istočasno je gon zahvaljujoč svojemu Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum (CMN). Univerza v Murcii je usmerjena k akademski odličnosti in je s svojimi 350 raziskovalnimi skupinami, 4 raziskovalnimi centri in institucijami, Uradom za mednarodne raziskovalne projekte OPERUM in tesnim sodelovanjem z nacionalno in mednarodno industrijo ključni akter v svetu raziskav. UMU je podpisala sporazume z več kot 900 univerzami po vsem svetu. Z več kot 20-letnimi izkušnjami sta tako Mednarodni urad kot Raziskovalni urad OPERUM zelo aktivna in imata bogate izkušnje pri gostovanju evropskih in mednarodnih projektov sodelovanja in raziskovalnih projektov ter spodbujanju raziskovalne odličnosti. UMU je pionirska univerza in vodilna v španskem univerzitetnem sistemu pri izvajanju e-uprave, ki ponuja široko paleto digitalnih storitev in z natančno opredeljenimi strategijami, da postane digitalna univerza. UMU je univerza v Španiji z drugo največjo število študentov invalidov. Univerza prek svoje Diversity and Volunteer Service sodeluje v „Inkluzivnem kampusu“. UMU jer močno zavezana trajnostnemu razvoju prek pobude “ODSesiones”, projekta za promocijo in ozaveščanje o 17 ciljih ZN za trajnostni razvoj, in prek svojega “Campus Sostenible”.