Projekt Train4Inclusive

Začetna

Sodelovanje v športu in fizičnih dejavnostih lahko pomembno izboljša kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami.

Evropska Komisija je objavila študijo s katero želi promovirati najboljše prakse tako da bi osebe s posebnimi potrebami zagotivili čim boljše pogoje za udeležbo v organiziranem športu.

Ocenjuje se, da v Evropski uniji (EU) živi 80 milijonov oseb s posebnimi potrebami, kar predstavlja približno 15% prebivalstva EU-a.

Čeprav so koristi sodelovanja v športu dobro poznane, manj je verjetno da bodo osebe s posebnimi potrebami sodelovale v organiziranem športu kot ostale osebe.

Obstaja velik priložnost, da z organiziranim športom in telesno dejavnostjo oseb s posebnimi potrebami pridobimo podatke, ki bodo pomagali spremljanje telesne, kognitivne in socialne izboljšave udeležencev. Ti podatki lahko uporabijo trenerje, učitelji telesne vzgoje in izobraževanja za izboljšavo obstoječih metod ali za razvoj novih boljših pristopov, ki bodo bolj koristni za osebe sposebnimi potrebami.

Toda ne obstaja sistematično zbiranje podatkov, ki kažejo na prednosti sodelovanja v športskih in telesnih dejavnostih. S tem projektom želimo pokriti to vrzel i9n razviti metodologijo in orodja za sistematično zbiranje podatkov.

Cilj projekta

Cilj projekta je razviti metodologijo in orodja, katera bodo pomagala osebam, ki podpirajo in nadzirajo športne dejvnosti oseb s posebnimi potrebami za spremljanje napredovanja njihovih fizičnih, kognitivnih in družbenih sposobnosti.

Picture of a runner

Projekt ima še naslednje cilje:

  1. Intenzivnejšo izmenjavo dobrih praks med osebami, ki podpirajo in nadzirajo športne dejavnosti oseb s posebnimi potrebami.
  2. Zbiranje podatkov, ki jih uporabijo znanstveniki z različnih področij (medicina, psihologija, družbene vede) za izboljašanje zdravljenja.
  3. Izboljšati kakovost oseb s posebnimi potrebami, njihovim staršem in skrbnikom.