Train4inclusive

Početna

Sudjelovanje u sportu i fizička aktivnost mogu značajno poboljšati kvalitetu života osoba s invaliditetom.

Europska Komisija je objavila studiju kojom se želi promovirati najbolje prakse da bi se pružile bolje mogućnosti osobama s invaliditetom u bavljenju organiziranim sportom.

Procjenjuje se da u Europskoj uniji (EU) ima 80 milijuna osoba s invaliditetom, što odgovara približno 15% stanovništva EU-a.

Iako su dobrobiti sudjelovanja u sportu nadasve poznate, vjerojatnost da će osobe s invaliditetom sudjelovati u organiziranom sportu manja je od sudjelovanja osoba bez invaliditeta.

Velika je prilika da se kroz organizirani sport i tjelesnu aktivnost osoba s invaliditetom mogu generirati podaci koji će pomoći u praćenju tjelesnog, kognitivnog i socijalnog poboljšanja sudionika. Te podatke mogu koristiti treneri, nastavnici tjelesnog odgoja i obrazovanja, za poboljšanje postojećih metoda ili za razvoj novih boljih pristupa, koji će omogućiti više koristi za osobe s invaliditetom.

Međutim, ne postoji sustavno prikupljanje podataka koji ukazuju na prednosti sudjelovanja u sportskim i tjelesnim aktivnostima. Ovim projektom želimo pokriti tu prazninu i razviti metodologiju i alate za sustavno prikupljanje podataka.

Cilj projekta

Cilj projekta je razviti metodologiju i alate koji će koristiti ljudima koji podržavaju i nadziru sportske aktivnosti osoba s invaliditetom te za praćenje napretka njihovih fizičkih, kognitivnih i socijalnih sposobnosti.

Picture of a runner

Ovaj projekt također ima za cilj:

  1. Intenzivniju razmjenu dobrih praksi između ljudi koji podupiru i nadziru sportske aktivnosti osoba s invaliditetom.
  2. Prikupljanje podataka koje mogu koristiti znanstvenici iz različitih područja (medicina, psihologija, društvene znanosti) za poboljšanje liječenja.
  3. Osobama s invaliditetom i njihovim roditeljima ili skrbnicima poboljšati kvalitetu života.