Train4inclusive

#Стартира инициативата Train4Inclusive

Европейската комисия публикува проучване, което се стреми да популяризира най-добрите практики за предоставяне на разширени възможности на хората с увреждания да се занимават с организирани спортове. В Европейския съюз (EС) има около 80 милиона хора с увреждания, което се равнява на приблизително 15% от населението на ЕС. Въпреки че ползите от участието в спорта са добре известни, хората с увреждания са по-малко склонни да участват в организиран спорт, отколкото хората без увреждания, въпреки многото ползи от участието.

Цели

Има голяма възможност организираният спорт и физическа активност на хората с увреждания да генерират данни, които ще помогнат за наблюдение на физическото, когнитивното и социалното подобрение на участниците. Тези данни могат да се използват от треньори, учители по физическо образование, учени за подобряване на съществуващите методи или за разработване на нови по-добри подходи, които ще генерират повече ползи за хората с увреждания. Няма обаче систематично събиране на данни, които да показват ползите от участието в спортни и физически дейности. С този проект искаме да покрием тази празнина и да разработим методология и инструменти за систематично събиране на данни

Picture of a runner

Този проект също цели::

Европейската комисия публикува проучване, което се стреми да популяризира най-добрите практики за предоставяне на разширени възможности на хората с увреждания да се занимават с организирани спортове. В Европейския съюз (EС) има около 80 милиона хора с увреждания, което се равнява на приблизително 15% от населението на ЕС. Въпреки че ползите от участието в спорта са добре известни, хората с увреждания са по-малко склонни да участват в организиран спорт, отколкото хората без увреждания, въпреки многото ползи от участието. Европейската комисия публикува проучване, което се стреми да популяризира най-добрите практики за предоставяне на разширени възможности на хората с увреждания да се занимават с организирани спортове. В Европейския съюз (EС) има около 80 милиона хора с увреждания, което се равнява на приблизително 15% от населението на ЕС. Въпреки че ползите от участието в спорта са добре известни, хората с увреждания са по-малко склонни да участват в организиран спорт, отколкото хората без увреждания, въпреки многото ползи от участието.

  1. Да осигури по-интензивен обмен на добри практики между хората, които подкрепят и контролират спортните дейности на хората с увреждания.
  2. Събраните данни да бъдат използвани от изследователи в различни области (медицина, психология, социални науки) за подобряване на рехабилитацията.
  3. Хората в неравностойно положение и техните родители или социални работници ще имат по-добро качество на живот.

>