Спортната Асоциация на Риека за Хора с Увреждания

Coordinator.

Спортната Асоциация на Риека за Хора с Увреждания Нестопанска, неправителствена организация със седалище в Риека.

Цели:

 • Развитие и разпространение на спорта сред хората с увреждания.
 • Развитие на спортни и развлекателни дейности за хора с увреждания.
 • Елитни спортове, насърчаващи креативността и създаващи условия за постигане на висока спортна гама.
 • Популяризиране на образователните функции на спорта, феърплей, разбирателство, толерантност и отговорност чрез спортни дейности.

Основни дейности на Спортната Асоциация на Риека за Хора с Увреждания:

 • Насърчаване на общите интереси на своите членове, координиране и синхронизиране на техните програмни дейности.
 • Участие в процеса на определяне на организационните критерии за състезателната система в Република Хърватия.
 • Проследяване и разглеждане на текущите финансови проблеми в спорта за хора с увреждания в Риека, както и в район Приморско-Горски Котар.
 • Организиране на спортни дейности за хора с увреждания в Риека, както и в район Приморско-Горски Котар, както и организиране на състезания на всички нива за всички спортове под крилото на Хърватския параолимпийски комитет и Хърватския спортен съюз за глухи хора.
 • Разработване на програми за международно и регионално сътрудничество и включване на възможно най-много спортни клубове за хора с увреждания.
 • Укрепване на параолимпийските принципи чрез сътрудничество със сходни организации в Хърватия и в чужбина.
 • Осигуряване на финансови ресурси за тези дейности.

Асоциация за Развитие на Българския Спорт

Асоциация за Развитие на Българския Спорт е създадена през 2010 и е неправителствена организация, отдадена на развитието на спорта и подобряването на спортната култура.

Основни приоритети на АРБС:

 • Съживяване на спортната култура;
 • Обучение чрез и в спорта
 • Интеграция чрез спорт

Признания и награди:

Проект „Спорт в Европа всеки ден” беше обявен за Успешна история и Добра практика от Главна дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура“ на Европейската Комисия през юли 2018;

Проект „Vitamin S(port)” беше награден със „Знак за качество” от Националната агенция Еразъм+ на България през декември 2018;

Асоциация за развитие на българския спорт получи награда от фондация „ПроСпорт“ за цялостен принос за разширяването на достъпа до спорт в България в категорията „Гражданска организация“ – декември 2018;

Социално отговорна организация – АРБС бе селектирана като социално отговорна организация от проект Овластяване чрез спорт – декември 2020.

Институт IPAK

Институтът за символичен анализ и развитие на информационните технологии IPAK стартира своята дейност през 2000 г. Неговият персонал е активен в областта на развитието и приложението на информационните технологии, популяризирането на науката, изобретенията и иновациите, образование и развитие на образователни методи в подкрепа на творчеството, творческите общности и доброволчеството, регионалното развитие, насърчаването на социалните иновации, хуманността и създаването на услуги за хора с увреждания.

Институтът силно подкрепя спортните дейности в местната общност, особено плуването и водния баскетбол, защото тези дейности са много полезни за хората с увреждания.

Институтът IPAK реализира няколко проекта в подкрепа на хората с увреждания и използване на спорта за тяхната интеграция в местните общности. В рамките на тези проекти са направени няколко изобретения в подкрепа на хора с увреждания. Тези изобретения са защитени в Службата за интелектуална собственост на Република Словения. IPAK е притежател на 8 патента и 4 търговски марки, защитени в Словенската служба за интелектуална собственост.

Визията на института IPAK е да участва в социалното и икономическо развитие на местно, регионално и глобално ниво с интелигентно използване на технологии, развитие на творчеството и със социални иновации.