Mултиплициращи събития

Описание.

Планирани са две мултиплициращи събития, които ще бъдат организирани от партньорите

Работилница BeInclusive 2021

По време на Европейската седмица на спорта ще се организира събитие в продължение на един ден. Целта на събитието е популяризиране на Наръчник за треньори по вид спорт. Това събитие ще бъде организирано на две фази: - Първата част ще бъде насочена към разработването на теоретични аспекти на наръчника. Той ще включва аспекти на планирането, разработването, организацията и прилагането на методологията за обучение. - Втората част ще бъде насочена към практическа демонстрация на тренировки за спортни дейности, описани в наръчника.

Работилница BeActive 2022

По време на Европейската седмица на спорта 2022 ще бъде организирано еднодневно събитие. В първата част на семинара ще бъдат представени уеб платформата и пилотните курсове. Във втората част участниците ще научат как да използват уеб платформата.